COVID-19'un Topluma Muhtemel Etkileri

Prof. Dr. Özdemir, “COVID-19 (Corona)’un Küresel İşgücü Piyasalarına ve Topluma Muhtemel Etkileri” başlıklı yazısında virüsün piyasaya ve işgücüne etkilerini, bu viral küresel krizde kimlerin daha savunmasız olduğunu ve ne yapılması gerektiğini anlattı.

Virüs piyasaları nasıl etkiler?

----

Son zamanlarda virüslerin ekonomiyi nasıl etkileyeceğine yönelik birçok rapor üretildiğini ve bunlardan en göze çarpanlarından birinin Avrupa Parlamentosunun 26 Şubat tarihli “Salgın ve Küresel Salgınların Ekonomik Etkisi” raporu olduğunu belirten Prof. Dr. Özdemir, “Virüs, ekonomiyi yavaşlatmasından dolayı etkiler. Piyasalarda hala yüz yüze sistemler etkin olduğu için, internet üzerinden yapılanan alışverişler hariç, virüs ekonomide önemli yavaşlamaya neden olmuştur/olacaktır.

Yayılmayı önleyici tedbirler çerçevesinde dışarı çıkmamamıza yönelik uyarılar aktif ekonomiyi önemli ölçüde sıkıntıya soktu. Dükkânlar, çarşılar, restoranlar hatta AVM’ler bile kapanma noktasında geldi. Bu durum sıcak para akışı ve ürün sirkülasyonunu olumsuz etkiledi. Satılmayan/tüketilmeyen ürünlerin üretimi de buna bağlı olarak durdu. Bu döngü geçici de olsa üretim potansiyelinin düşmesine, istihdamın daralmasına ve doğal olarak henüz resmi kayıtlara geçmeyen işsizliğe neden oldu.

Gecikmeli dönemde piyasa yeniden canlandığında geçici işten uzaklaştırmaların ne kadarının geri dönebileceğini görüp resmi işsizlik rakamları üzerine konuşabileceğiz. Şimdilik geçici işten uzaklaştırmalar için çeşitli tedbirler alınıyor” ifadelerini kullandı.

Virütik (Viral) ekonomik kriz küresel işgücü piyasalarına nasıl etkiler oluşturacak?

Makalesinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 18 Mart 2020’de yayınladığı “COVID-19 ve İş Dünyası: Etkiler ve Yanıtlar” başlıklı raporundan veriler paylaşan Prof. Dr. Özdemir, “Raporda dünya gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) büyüme oranlarındaki düşüş senaryolarına göre çeşitli tahminlerde bulunulmaktadır. Buna göre düşük senaryoda dünya GSYİH’si büyümesi yaklaşık -üştüğünde küresel işsizliğin 3,5 ile 7 milyon arasında artacağı öngörülmektedir.

Orta senaryo olarak adlandırılan durumda küresel işsizliğin 7,7 ile 18,3 milyon arasında artacağı tahmin edilmektedir. Yüksek senaryoda ise ciddi yıkıcı etkilere sahip olduğu varsayılarak GSYİH büyümesinin

- Adayorum, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.adayorum.com/haber/7700182/covid-19un-topluma-muhtemel-etkileri