“Uluslararası hukuk ayaklar altında”

Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı kullandığı sert ve orantısız müdahaleleri eleştirdi.

Anlaşmalar hiçe sayıldı

Yunanistan’ın insanlık onurunu ve vicdanını tamamen zedeleyen uygulamalarını kınadıklarını ve bir an önce son bulmasını gerektiğini kaydeden Baro Başkanı Abdurrahim Burak, “Yunanistan’ın AB normlarını ve uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak sığınmacılara karşı silah, gaz ve göz yaşartıcı bomba kullanması, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu kişilere zor kullanılarak şiddet uygulaması, illegal giriş yapanları tutuklaması, kıyafet, para ve değerli eşyaları hukuka aykırı şekilde el koyması gibi uygulamalar, insanlıkla beraber Avrupa değerleri ve uluslararası hukuku da ayaklar altına almıştır” dedi.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi işlevsiz hale geldi

Başkan Burak şöyle devam etti: “Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonucunda mülteci krizleri tüm dünya ülkelerini Birleşmiş Milletler nezdinde kararlar almaya yöneltti. Bu bağlamda mültecilerin haklarının korunması ve takip edilmesi için BM çatısı altında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) kuruldu. Fakat bugün gelinen noktada BMMYK tamamen işlevsiz hale gelmiş durumda. Zira 1951 Mülteci Sözleşmesi ve 1967 Mültecilerin Statüsüne Dair Protokol’ün koruyucusu olarak hizmet veren BMMYK’ya göre, mültecilerin korunması devletlerin birincil sorumluluğundadır. Ama bu durum Yunanistan’da tamamen iflas etti.

Diğer taraftan 30 maddelik İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de AB’nin mülteci krizinde işlevsiz hale gelmiştir. Zira İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 14'üncü maddesinde "Herkes zulüm karşısında başka ülkelerde sığınma talebinde bulunma ve sığınma hakkından yararlanma hakkına sahiptir" ibaresi yer alıyor. Yani Yunanistan’ın uygulamaları ne söz konusu 14’üncü madde ne de BMMYK koruyuculuğunu yaptığı değerler ile bağdaştırılabilir” şeklinde konuştu.

Yeni bir düzenleme gerekiyor

“Son dönemde mülteci akını karşısında Yunanistan’ın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan maddeleri, AB normlarını ve uluslararası anlaşmaları hiçe sayan uygulamaları uluslararası sistemin çöküşünün bir emaresi olabilir. Çünkü uluslararası sistemi ve AB’yi ayakta tutan tüm değerler ayaklar altına alındı. Yaşanan söz konusu çöküş yeni bir düzenleme gerekliliğini gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı.

- Adayorum, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.adayorum.com/haber/7699748/uluslararasi-hukuk-ayaklar-altinda