MERAK EDİLEN TÜM DETAYLARI İLE EKONOMİ PAKETİNDE NELER VAR?

Mali Müşavir, Ekonomi Bilim Uzmanı ve Bağımsız Denetçi İsmail Kılıç, Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için uygulanacak olan ekonomik istikrar kalkınma paketinde neler olduğunu açıkladı.

ADAYORUM

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını dolayısıyla açıklanan ekonomilk tedbirler gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar internette sıklıkla pakette nelerin olduğunu merak ederek araştırma yapıyor. Ekonomi destek paketinde yer alan tüm maddeleri ve alınan önlemlerle başvuru süreçlerini Mali Müşavir, Ekonomi Bilim Uzmanı ve Bağımsız Denetçi İsmail Kılıç özetledi.

----

Kılıç yaptığı açıklamada, Kılıç, Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için uygulanacak olan ekonomik istikrar kalkınma paketinde Çek Suçlarından Mahkum Olanların İnfazının Durdurulması, İşyeri kira Bedelleri, Kısa Çalışma Ödeneği, Sicil Affı, Nafaka alacakları dışında İcra takibi ve Adli Konulara ilişkin Süreler ve Mart, Nisan, Mayıs Dönemi SGK, Muhtasar ve KDV ödemelerinin Uzatılması konularının yer aldığımı söyledi.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Kılıç bu konuda şunları kaydetti: “Koronavirüs Pandemisine Karşı Alınan Ekonomik Önlemlere ilişkin, hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında, yasal düzenleme gerektiren konular ile ilgili olarak, 25 Mart tarihinde TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmiştir.

Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için uygulanacak olan Ekonomik İstikrar kalkınma Paketi içerisinde yer alan, iş dünyamızı ve vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren hususları açıklayacak olursak;Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik - Organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait ödemeleri 6'şar ay ertelenmiştir. Konaklama vergisini 2020 yılı sonuna kadar uygulanmayacaktır. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmiştir. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmiştir. KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir. Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecektir. Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere verilecektir. Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edilecektir. 500 bin liranın altındaki konutların kredilendirilebilir miktarı yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10'a düşürülecektir. Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacaktır. Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenmiştir. Asgari ücret desteğini devam edecektir. Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edilecektir. Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınarak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyetleri azaltılmış olacaktır. En düşük emekli maaşı 1.500 TL. sı na yükseltilecektir. Emeklilerin bayram ikramiyeleri Nisan ayı başında ödenecek, Emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılması sağlanacaktır. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacaktır. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılacaktır. Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecektir. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacaktır.

Kılıç açıklanan tedbirleri ise şöyle özetledi: “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından 18 Mart tarihinde açıklanan istikrar paketinden sonra, 25 Mart Tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasal değişiklikler sonrasında Korona virüs salgınına karşı uygulanacak Ekonomik istikrar paketi kapsamındaki tedbirler ve yasal düzenlemelerin içeriği aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

ÇEK SUÇUNDAN MAHKUM OLANLARIN İNFAZININ DURDURULMASI

24 Mart 2020 tarihinden önce çek suçundan mahkum olanların infazı, kanunun yasalaştığı tarih itibari ile durdurulacaktır. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek ve kalan kısmını da üç aylık sürenin bitiminden itibaren, ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir.

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkeme hükmün infazının devamına karar verecektir. Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde, ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükmün infazının durdurulması halinde ceza zamanaşımı işlemeyecek. İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre adli kontrol tedbirine karar verilebilecek. Verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkili olacak. Mahkemece verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilecek. Verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilecek. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanunu'nca belirlenen itiraz usulü uygulanacak. Madde hükümleri, her bir suç için ancak bir kez uygulanabilecek.

SİCİL AFFI

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilerek, anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020'den önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020'ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacaktır.

İŞYERİ KİRA BEDELLERİ

1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak. Söz konusu bu hüküm 1 Mart 2020'den itibaren uygulanacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARINDA KOLAYLIK

İşsizlik Sigortası Kanunu'na ekleme yapılarak, 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olmak üzere, yeni tip korona virüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır.

Kısa Çalışma Başlama tarihinden önceki 120 gün, 60 güne, 3 yılda 600 gün kıstası ise 450 güne düşürülmek sureti ile koşullar hafifletilerek kısa çalışma ödeneği desteğinden faydalanacak işçi sayısı arttırılmıştır.

Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecek.

Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekecek. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak. Bu konudaki başvuru tarihini, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

İşçilerin ücret kaybının ve işletmelerin işgücü kaybının en aza indirilmesi ile işletmelerin değişen şartlara ve olağanüstü durumlara uyum yeteneğinin artırılması amacıyla, telafi çalışması süresi iki aydan dört aya çıkarılacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?

-Haftalık çalışma süresini geçici olarak en az 1/3 oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerindeki faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süre ile durdurulması durumunda, https://www.iskur.gov.tr web adresindeki kısa çalışma talep formu ve başvuru için gerekli belgeler hazırlanmak sureti ile Sakarya için [email protected] e-posta adresi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneği işe ara verilen dönemin 3 ayına kadar, sürenin uzatılması halinde 6 aylık süre kadar dönem için işçinin en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60’ı olarak ödenir. En yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini (4.414.5 lira) geçemez. Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenecektir.

-Alınan ücret SGK matrahı açısından maksimum SGK tavanı yani asgari ücretin 7,5 katı olan, 2.943,00 TL x 7,5=22.072,50 TL/Ay olması durumunda dahi, Kısa çalışma ödeneği Asgari ücretin brüt tutarının hiçbir şekilde, (alınan ücret ne olursa olsun) en fazla 1,5 katı kadar olabilir. İşveren isterse ücretin üstünü tamamlayıp tamamlamamakta özgür.

-Haftalık çalışma süresinin 1/3 oranında azalması, haftalık 6 gün çalışma yapılan bir işyerinde 4 gün çalışma yapılmaması anlamında. Ya da diğer başvuru koşulu en az 4 hafta süre ile faaliyetin tamamen veya kısmen durdrulması.

-Sigorta prim ya da vergi borcu olanlarda Kısa Çalışma desteğinden yararlanabilecek.

-Başvurular sadece işverenler tarafından yapılabilir.

-Şartları taşıyan İşçilerin tamamı için kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak mümkündür. Asgari çalışan sayısı aranmaz.

-Daha önce farklı bir gerekçeyle yararlanmış olan işyerleri de yeniden yararlanabilir.

-Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenir. (her ayın 5’inde)

-Şartları yerine getirilmişse yabancı işçiler için de ödenek alınabilir.

-Çalışanın genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanır. Çalışılmayan dönem ile ilgili fiili bir çalışma olmadığından işveren tarafından da SGK primi ödemesi yapılmaz.

KONAKLAMA VERGİSİ

7193 sayılı yasa ile hayatımıza girmiş olan ve yürürlülük tarihi 01.04.2020 olan, konaklama hizmetinin KDV hariç %2’si olarak yasalaşan Konaklama Vergisi, 2020 dönemi için yasanın Cumhurbaşkanına verdiği yetki ile 2 katına çıkarma yada yarısına kadar indirme yetkisi kapsamında 01.04.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar %1 sonrasında %2 olarak uygulanacakken torba yasa ile 01.01.2021 tarihine uzatılmıştır.

EMEKLİ MAAŞI EN DÜŞÜK 1.500 TL

Torba yasa ile en düşük emekli maaşı 1.500 TL sına çıkarılmıştır.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yapılan 1000 liralık bayram ikramiyesi ödeme tarihi, herhangi bir nedenle öne çekilmesine karar verilmesi halinde olası mağduriyetlerin giderilmesi için, "bayramın içinde bulunduğu ayda" olacak şekilde ödenmesi hususu Torba yasada yeniden düzenlenmiştir.

ADLİ KONULARA İLİŞKİN SÜRELER

Yeni tip korona virüsün Türkiye'de görülmesi sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla düzenlemeler yapılmış; buna göre, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu.

Yine İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARI

-Afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim beldelerinin bir yıla kadar ertelenmesine Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

DİĞER HUSUSLAR

- Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.

-Yurt dışında yaşayan, Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlar döviz cinsinden Bireysel Emeklilik sistemine dahil olabilecek.

-20 günlük çalışma süresi 8 güne indirilmekte ve daha önce eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda olanlardan ay içerisinde 9 günden 20 güne kadar çalışanların bu yükümlülüğü ortadan kaldırıldı.

-İşverenlere günlük 2,5 TL’den aylık 75,00 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

-Vakıflar Genel Müdürlüğü Taşınmazları ile ilgili kira borcu olanlara 3 ay süre verilecek bu süre içinde borcunu ödemeyenler 15 gün içinde tahliye edilecek.

-"Tehlikeli" ve "çok tehlikeli" mesleklerde çalışanların alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne ilişkin sınav ve belge ücretlerinin, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasına yönelik uygulama 31 Aralık 2021'e kadar uzatılacak.

-Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması, 1 Ocak 2021'den sonra başlatılacak

-Hazine ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükselecek.

Kılıç son olarak ise şunları kaydetti: “Türk Milleti ve dünya insanlığı adına, yaşanan bu salgın felaketinin en kısa zamanda atlatılması, önce can ve sağlık, sonrasında da ekonomik kayıpların kırılıp sarılabilecek düzeyde olması temennisi ile insanoğluna geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımız, sizlere minnettarız.

Evde Kal Türkiye / Evde Kal Sakarya”

26 Mar 2020 - 14:46 - Güncel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Adayorum Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Adayorum hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Adayorum editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Adayorum değil haberi geçen ajanstır.