SAÜ 12 Sürekli İşçi Alımı Yapıyor

Sakarya Üniversitesi çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere 12 sürekli işçi alacak.

ADAYORUM

Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere Sürekli İşçi alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre üniversiteye 12 sürekli işçi alınacak.

Alım yapılacak işçiler inşaat, ısıtma ve sıhhi tesisat, ile temizli görevlisi olarak çalışacak.

SAÜ'de işe girmek isteyen vatandaşların İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 16.11.2020 - 20.11.2020 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.

İşçi alımının kura ve sözlü sınav olarak yapılacağı da öğrenildi.

SAÜ'NÜN ALACAĞI 12 İŞÇİ İÇİN İSE ŞU ŞARTLAR İSTENİYOR

BAŞVURU ŞARTLARI ARANILAN GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı

alıyor olmamak.

6. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini

devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile

belgelendirmek.

7. Sınava Müracaat edebilmek için ilanın açıldığı ilçede ikamet ediyor olmak.

8. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her

aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca

görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

10. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi

uygulanacaktır.

ARANAN NİTELİKLER - Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

Mesai saatleri içerisinde klima tamir, otomasyon işlemleri, klima bakımı, tamiratı,

soğutma işlemleri ve sıhhi tesisat bakım işleri yapılacaktır. Meslek liselerinin Isıtma -

Havalandırma, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, İklimlendirme Sistemleri,

İklimlendirme ve Soğutma, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve

Havalandırma Sistemleri, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat

- Isıtma, Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat (Isıtma - Doğalgaz İç Tesisatçılığı),

Sıhhi Tesisat- Kalorifercilik-Isıtma, Soğutma Sistemleri, Soğutma ve Havalandırma, Soğutma ve

İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat), Tesisat Teknolojisi

(Isıtma ve Doğalgaz) Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve

Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (IsıtmaDoğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve

Onarımı), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır.

Bu konularda deneyimli personel tercih edilecektir.

ARANAN NİTELİKLER - İnşaat İşçisi

Mesai saatleri içerisinde fayans işleri, kırım işleri, boya ve bordür işlemleri, harç

yapılması, kalıpçılık, betonculuk, duvarcılık, sıvacılık vb. inşaat işlemleri yapılacaktır. Meslek

liselerinden mezun ve deneyimli personel tercih edilecektir.

ARANAN NİTELİKLER - Temizlik Görevlisi

Çalışma saatleri içinde amirlerinin belirlediği program dahilinde büro, sınıf, salon,

koridorlar, duvarlar, tavanlar, kapılar, halılar, yolluklar ve tüm zeminler ile bir arada bulunan

bilumum mefruşat, sandalyeler, masalar, panolar, lambalar, kütüphaneler, dolaplar, etajerler,

tuvalet, lavabo ile binaların mıntıka çevre temizliği yapılacaktır. Temizlik işlerinde deneyimli

personel tercih edilecektir. Hijyen belgesi olmayanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

ÇALIŞMA YERİ

1-İkamet yeri Serdivan olan ilanlar için: Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü

2- İkamet yeri Adapazarı olan ilanlar için: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sakarya

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

3- İkamet yeri Hendek olan ilan için: Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Fakültesi

KURA İŞLEMLERİ

1-Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru

sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı

kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

Kura İşlemleri noter huzurunda 26.11.2020 tarihinde saat 10.00 da Sakarya Üniversitesi

Rektörlük Binasında bulunan İletişim Koordinatörlüğü sunum salonunda yapılacaktır. Yapılan

kura çekimi https://www.youtube.com/user/HaberSau adresinden canlı olarak yayınlanacaktır.

COVİD-19 tedbirleri kapsamında adaylar kura çekilişine kabul edilmeyecektir.

2-Kura sonucu belirlenen adaylar, Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında

(http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde kurayı takip eden üç iş günü içerisinde

yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1-Belirlenen sayının 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü

sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri,

tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında

(http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı

tebligat yapılmayacaktır.

2- Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve

belge teslim tarihi Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro

ilanları bölümünde yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

3- Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik

belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV İŞLEMLERİ

1- Sözlü/uygulamalı sınav, adayların işgal edecekleri meslek pozisyonlarında ifa

edecekleri görevlerle ilgili konular ve eğitim düzeylerine uygun şekilde genel kültür alanından

yapılacaktır.

2- Yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Sakarya

Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde

yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde sınav

kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde

değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile

bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, telefonu, adresi ve imzası olmayan dilekçeler, faks

ile yapılan itirazlar ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

1- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Sakarya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Sürekli İşçi Şube Müdürlüğü tarafından istenilecek belgeler ile web sayfasında duyurulacak

tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate

alınmayacaktır.

2- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların

nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve

başlatılmayacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin,

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir.

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

16 Kas 2020 - 00:58 - Güncel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Adayorum Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Adayorum hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Adayorum editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Adayorum değil haberi geçen ajanstır.