SESOB BAŞKANI HASAN ALİŞAN 2020'Yİ DEĞERLENDİRDİ

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan geride bıraktığımız 2020 yılını ve 2021 yılından beklentilerini bir basın bildirisinde açıkladı.

İŞTE ALİŞAN'IN 2020 YILI DEĞERLENDİRMESİ

Geride bıraktığımız 2020 yılında, Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimiz 5362 sayılı Kanunun Birliğimize vermiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde mevzuata uygun üye memnuniyeti odaklı faaliyetlerimizin yanı sıra birliğimize bağlı meslek odalarımızın yerel ve genel sorunlarının çözümünde de her zaman olduğu gibi talep ve takibimizi sürdürdük.

----

Meslek odalarımızın ve genel sekreterlerimizin pratik ve teknik eğitimleri konusunda mevzuat değişikliklerini de içeren faaliyetlerimizi kalite standartları çerçevesinde sürdürmeye devam ettik.

----

2020 yılında esnaf ve sanatkarlarımız diğer yıllardan daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu sorunların temeli de Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve 10 Mart 2020’de ülkemizde ilk vakası görülen COVID-19 (Koronavirüs) salgınıdır. Covid-19 nedeniyle en çok esnaf ve sanatkarlarımız bu süreçte yara aldı. Biz de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak esnaf ve sanatkarlarımızı temsilen onlarla birlikte bu ayakta kalma savaşında mücadele ettik.

----

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarının çözümü konusunda milletvekillerimiz ve yerel yöneticilerimizle her zaman işbirliği içinde olduk.

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTILARI

----

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 21. Maddesinde belirtildiği üzere; Birlik başkanlar kurulu üyelerinin çoğunluğu ile yılda bir defa eylül ayında kendiliğinden toplanır ve gerektiğinde birlik başkanının veya başkanlar kurulunun çoğunluğunun yazılı çağrısı ile her zaman toplanabilir.

Bu kapsamda;

17 Nisan 2020 tarihinde Olağanüstü Başkanlar Kurulu Toplantısı

10 Eylül 2020 tarihinde Olağan Başkanlar Kurulu Toplantısı

25 Kasım 2020 Tarihinde Olağanüstü Başkanlar Kurulu Toplantısı

16 Aralık 2020 Olağanüstü Başkanlar Kurulu Toplantısı

Olmak üzere 4 adet Başkanlar Kurulu Toplantısı yapılmıştır.

Devlet tarafından alınan Covid-19 tedbir ve önlemleri sonucu kapanan ve faaliyeti kısıtlanan işyerlerinde yaşanan sıkıntılar dolayısıyla düzenlenen bu toplantılarda;

Birliğimize bağlı oda başkanları tarafından esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı sorunlar hakkında görüşler bildirildi. Öneri ve çözümler hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. İlgili makamlara talepler, öneriler resmi yazılar aracılığıyla iletildi.

ESBİS KAYITLARINA GÖRE İŞYERLERİNİN GÜNCEL DURUMU

----

Birliğimizde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü tarafından esnaf ve sanatkarlarımızın kayıtları güncel olarak tutulmakta ve takip edilmektedir.

Aşağıdaki grafikte 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Sakarya’da açılan işyeri sayısı, kapanan işyeri sayısı, toplam esnaf sayısı ve toplam işyeri sayısı verilmiştir.

*2018 yılında açılan iş yeri sayısı 3696, kapanan işyeri sayısı 1466’dır.

*2019 yılında ise açılan iş yeri sayısı 3765, kapanan iş yeri sayısı 1387’dir.

*2020 yılında ise açılan iş yeri sayısı 4906, kapanan iş yeri sayısı 1158 olmuştur.

Grafikte de gösterilen ve belirtilen rakamlardan anlaşılacağı üzere;

Covid-19 sürecinde beklentilerin aksine 2020 yılında esnaf ve işyeri sayısının artma sebebi;

Pandemi dolayısıyla verilen kredi, su faturası, kira vb. desteklerden yararlanmak amacıyla kayıtsız esnafların kayıt olmasıdır.

Esnaf ve sanatkârlarımız ülke ekonomisinin bel kemiği olarak istikrarlı bir şekilde her türlü ekonomik şartlarda hem kendini hem ülkesini ayakta tutmak için çabalamaktadır.

1.DALGA

KOVİD-19 SALGIN SÜRECİNDE SAKARYA İLİ GENELİNDE

FAALİYETLERİ DURDURULAN MESLEKLER

----

16 Mart 2020 ve 21 Mart 2020 tarihlerinde alınan kararlar neticesinde kapanan meslekler ve toplam sayıları tablodaki gibidir.

Bazı işletmeler Mayıs, Haziran; bazı işletmeler ise Temmuz ayı sonuna kadar kapalı kaldılar. Açılan iş yerleri de çalışma saatleri kısıtlaması ve ekstra kısıtlamalar ile açıldı.

1.DALGADA

KOVİD-19 SALGIN SÜRECİNDE SAKARYA İLİ GENELİNDE

FAALİYETLERİ KISITLANAN MESLEKLER

24 Mart 2020 tarihinde alınan karar doğrultusunda; Şehir içi toplu taşıma faaliyeti yapan minibüsçülük ve otobüsçülük mesleğini icra eden esnaflara, hem Kovid-19 salgını sürecinde çalışma zorunluluğu getirilmiş hem de ayakta yolcu taşıması yasaklanmış ve ruhsatında yazan koltuk sayısının P’si kadar yolcu taşıma kısıtlaması getirilmiştir.

Kovid-19 salgını 1. Dalga sürecinde faaliyetleri durdurulan ve kısıtlanan toplam 11.488 esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır.

2.DALGA

24 Mart 2020 tarihinde alınan karar doğrultusunda; Şehir içi toplu taşıma faaliyeti yapan minibüsçülük ve otobüsçülük mesleğini icra eden esnaflara, hem Kovid-19 salgını sürecinde çalışma zorunluluğu getirilmiş hem de ayakta yolcu taşıması yasaklanmış ve ruhsatında yazan koltuk sayısının P’si kadar yolcu taşıma kısıtlaması getirilmiştir.

Kovid-19 salgını 1. Dalga sürecinde faaliyetleri durdurulan ve kısıtlanan toplam 11.488 esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır.

GENEL SEKRETERLER EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 57. Maddesinde belirtildiği üzere

Birlik genel sekreterleri birliğe üye odaların genel sekreterleri ile temmuz ve aralık aylarında, birlik başkanının gözetiminde yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı yaparlar.

Genel Sekreterler Eğitim ve Bilgilendirme Toplantılarının Amacı;

Esnaf ve sanatkarlarımızı temsil eden ilgili tüm odaların yetkilileri olan oda genel sekreterlerinin;

Esnaf sanatkarlarımızı aydınlatacak, haklarını koruyacak ve işlemlerini yürütebilecekleri şekilde yetkin, bilinçli ve mevzuata hakim olmaları gereğidir.

Bu kapsamda 2020 yılında 8 kere telekonferans yöntemiyle Genel Sekreterler Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMLERİ

Ocak ve Şubat aylarında 2 gruba toplamda 47 kişiye Bilirkişilik Temel Eğitimi verilmiş ve belgeleri teslim edilmiştir. Ardından covid-19 sebebiyle 2020 yılında planlanan eğitimler bakanlık tarafından Mart 2020 itibariyle geçici süre ile durdurulmuştur.

Bilirkişilik Temel Eğitimi için Birliğimizin yetkisi Eylül 2020’de sona eriyordu. Nisan 2020 tarihli uzatılma talebi başvurumuz Adalet Bakanlığı tarafından Ekim 2020 tarihinde uygun görülerek 3 yıl süreyle uzatılmıştır.

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İSG HİZMETLERİ EĞİTİMİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetki aldığımız bu eğitim az tehlikeli mesleklerde ve 50’den az çalışanı olan işyerlerine verilmekteydi. Bu kapsamda zorunluluk 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecekti ancak 28.07.2020 tarihinde yayınlanan kanun değişikliği ile 31.12.2023 tarihine uzatılmıştır.

MESLEKİ SINAV MERKEZİ

Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği iştiraki olan Mesleki Sınav Merkezleri Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN İSO/İEC 17024 Personel Belgelendirme standardına uygun olarak;

İnşaat Sektöründe: Ahşap Kalıpçı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Betonarme Demircisi, Betoncu, Duvarcı, Isı Yalıtımcısı, İnşaat Boyacısı, İnşaat İşçisi, İskele Kurulum Elemanı Sıvacı olmak üzere 10 meslek;

Ulaştırma Lojistik ve Haberleşme Sektöründe: Taksi Şoförü, Minibüs Şoförü, Servis Şoförü, Kamyon Şoförü, Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü, Tehlikeli Madde Taşımacılığı olmak üzere 6 meslek;

Otomotiv Sektöründe: Otomotiv Montajcısı, Otomotiv Boyacısı, Makine Bakımcısı, Otomotiv Saç Şekillendirmecisi olmak üzere 4 meslek;

Ticaret Sektöründe: Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu, Emlak Danışmanı, Sorumlu Emlak Danışmanı olmak üzere 4 meslek;

Metal Sektöründe: Direnç Kaynak Ayarcısı olmak üzere 1 meslek,

İş ve Yönetim Sektöründe: İş ve Meslek Danışmanı olmak üzere 1 meslek, ulusal yeterlilikte TÜRKAK tarafından akredite olmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ilk ve tek esnaf ve sanatkârlar kuruluşudur.

2020 yılında 6 sektör ve 26 meslekte toplamda 2794 sınav yapılmıştır.

İnşaat Sektöründe 10 Meslekte ve Ulaştırma Sektöründe geçen yıllara göre sınav sayısı azdır.

Sebebi; inşaatta faaliyetlerin azalması, durması ve devlet tarafından gerekli denetimlerin esnetilmesidir. Ulaşım sektöründe de belge zorunluluğunun ertelenmesidir.

2021 BEKLENTİLERİ

Temsil ettiğim esnaf ve sanatkâr kesimimiz için 2021 yılına dair büyük umutlar besliyoruz.

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak kısa sürede tüm Dünya’yı etkisi altına alan Covid-19 salgınının Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’de etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte hükümet tarafından alınan tedbirler ve önlemler nedeniyle birçok kesim gibi küçük esnaf ve sanatkar kesiminin de işyerleri kapatılmış, faaliyetleri kısıtlanmış ve ekonomik ve sosyal açıdan büyük sıkıntıya düşmüşlerdir.

2021 yılında Covid 19 salgınının bitmesi, insanların sağlığına kavuşması ve bu salgının oluşturduğu yaraların ve zararların esnaf ve sanatkarlar kesimi açısından giderilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması en önemli beklentimizdir. Bu kapsamda 2020 yılında esnaf ve sanatkarlarımızı temsilen oda başkanlarımız ile toplantılar gerçekleştirerek esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarına dair istişarelerimizi, çözüm önerilerimizi, talepleri ilgili resmi kuruluşlara ilettik, 2021de de esnaf ve sanatkarlarımızın her alanda sesi olmaya devam edeceğiz.

Covid-19 salgının bize öğretmiş olduğu dezavantajların yanında bazı olumlu yönleri de bulunmaktadır. E-Ticaretin önemi ortaya çıkmıştır. Uzaktan eğitimin ve teknolojinin imkanlarını kullanarak birçok şeyi başarabilmenin hayatımıza girdiği görülmüştür.

Esnaf ve sanatkarlarımızı da e-ticaret gibi online işlemler konusunda bilgilendirmeli bilinçlendirmeli ve kendilerini bu yönde geliştirmeyi sağlamak beklentilerimiz arasındadır. Hizmet içi eğitimler ve meslek eğitimleri 2021 yılında da devam edecektir.

Artık eski normale dönmek mümkün olmayacağı görülmekte. Yeni normal ile birlikte yeni alışkanlıkların ortaya çıktığını gördük. Buna yönelik esnaf ve sanatkar kesimi olarak buna uyum sağlamalı. İlerde oluşabilecek Covid-19 salgını benzeri felaketlerde hazırlıklı olmak 2021’de çok önemlidir.

Bu beklentilerimizin gerçekleşmesi için Birliğimiz ve Birliğimize bağlı Meslek Odası Başkanlarımızla birlikte müşterek karar vericilerimiz ile çözüm odaklı işbirliği içinde olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

2021 yılının Ülkemiz, Milletimiz ve temsil ettiğim esnaf ve sanatkâr kesimimize sağlık, barış ve huzur içinde, hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını temenni ederim.

30 Ara 2020 - 13:59 - Güncel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Adayorum Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Adayorum hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Adayorum editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Adayorum değil haberi geçen ajanstır.