NEDEN BAZI DEĞERLERE DÜŞMANIZ? - Adayorum Sakarya'nın Haber Sitesi
Servet KIZILAY

Servet KIZILAY

dibacedergisi@gmail.com

NEDEN BAZI DEĞERLERE DÜŞMANIZ?

NEDEN BAZI DEĞERLERE DÜŞMANIZ?

Servet KIZILAY

Türkiye’de merkezi değerlere düşmanlığın bazı önemli nedenleri var. Bu nedenler çoğu zaman yanlış ya da isabetsiz gerekçelerle açıklanıyor. Demokratik değerler olarak içerik kazanan ‘Özgürlük-Adalet-Eşitlik-Kardeşlik-İnsan Hakları’ gibi insani değerlerin ülkemizde değersizleş(tiril)mesi, bu değerlere ulaşacakbilecek ve kavrayabilecek bilinç ya da politik koşullarla alakalı değildir.

Yahut tüm bunlar birinci derecede rol oynayan şeyler değildir. Sanılanın ve sunulanın aksine, değerlerin geçersiz olması; onları temsil ettiğini söyleyen “Güç eksenleriyle” birincil derecede alakalıdır. Yani temelde mesele, Temsil sorunuyla ilgilidir.

Yaklaşık 300 yıldır Modernleşmenin bayiliğini yapan Avrupa Ekseni (Lobisi); ülkedeki jakoben tutumunu değiştirmediği gibi, oligarşik bir yapılanmayla elit-seçkinci bir sınıf olarak maddi kaynakları bölüşmede oldukça cimri ve tek taraflı davrandı. Şayet bunu tek bir anahtar kavrama indirgeyip açıklarsak, karşılığı; EŞİTLİK düşmanlığı sayılabilir.

Avrasya Ekseni (Lobisi); ülkede ne kadar gizli kapaklı ilişki türü varsa altından çıkan, şiddet ve mafyöz yoluyla siyasi meseleleri formüle eden, kaba yöntemle siyasal hamleler üretmeye çalışan sindirici bir modeli benimsedi. Şayet bunu tek bir anahtar kavrama indirgeyip açıklarsak, karşılığı; ÖZGÜRLÜK düşmanlığı sayılabilir.

Atlantik Ekseni (Lobisi); üzerinde daha fazla konuşmayı hak eden bir Lobidir. Türkiye’nin en büyük ve en güçlü Lobisidir. Genelde “Sağ”cılara atfedilen bu Lobi gerçekte tüm önemli, etkin, stratejik konumda olan her kesimi kapsar. Sanat-politika-savuma-kültür-ekonomi her alanda en organize olabilen Lobidir.

1890’larda Antakya’da Kurulan Amerikan Koleji yatırımları, düşünüldüğünden daha büyük ürünler ya da çıktılar vermiştir. Lobinin en karakteristik tarafı, bireysel çıkarların önde olduğu fakat maddi çıkarlarını Vatan-Millet Edebiyatıyla yani ‘Patriotik (vatanseverlik) Söylem’ ile gizleyebilmesidir. Ülkedeki ırkçılık, milliyetçilik, ulusalcılık gibi ötekileştirici, nefrete dayalı ayrımcılığı körüklenmesinde oldukça önemli paya sahiptir. Her türlü siyasal yöntemi kendi çıkarları için kullanılabilir. Bu yönüyle Amerikan Pragmatizmin pratik alanda kendilerine göre hayata geçirdikerisöylenebilir. Şayet bunu tek bir anahtar kavrama indirgeyip açıklarsak, karşılığı; ADALET düşmanlığı sayılabilir.

“Türkiyeciler”Yerli-Milli Eksen (Lobi); ülkede tüm eksenlerin (lobilerin) dışında olduğunu söyleyen fakat tüm lobilerin hastalıklarını sentezleyen bir durum sergiler. Ülkenin düşünsel ve genel gidişatının nerdeyse bir parçası olan karmacılık- sentezleme burada da görülür.

Lakin bu karma, sentez girişimi, anti-demokratik tüm unsurların parça parça üst üste yığılmasına yol açar. Böylelikle bu lobi kendisini bazen Eşitliğe bazen Özgürlüğe bazen Adalete karşı bulur bazen de hem Eşitlik hem Adalet hem Özgürlük buna ilave hem Kardeşlik gibi değerlere karşıtlığı bünyesinde toplar. Yani bir karma-sentez (toplam) olarak ortaya çıkar.

Kısacası:

AB Ekseni (Lobisi) = Eşitliğe

Avrasya Ekseni (Lobisi)= Özgürlüğe

Atlantik-ABD Ekseni (Lobisi) = Adalete

Yerli-Milli Eksen (Lobi) = Eşitliğe + Özgürlüğe + Adalete + Kardeşliğe Düşmandır.

Tek bir anahtar kavrama indirgemek yanlış görülebilse de bu eksenlerin (lobilerin) ülkede tutum ve davranışları oldukça kötü bir karne ve siyasi tarih üretmiştir. Değerlerin bayiliğini yaptığını, onları benimsediğini, onlara sahip olduğunu söyleyip model olarak bizlere dayatanlar, tam tersi bir şekilde, anti-demokratik tüm işlerin, durumların, sosyal olguların, siyasal icraatlerin içinde başrol oynamaktadır. Hepsinin ayrılıp çatıştığı yerler olsa da ortak paydaları, değerlere karşı içten içe yıkıcılıkta yani değersizleştirmekte birleşmektedir.

Bazı noktalarda aynı şekilde hareket etmekte ve tavır almaktadır. Bu noktalar ise hiç de leyhimize sayılmaz. Ülkedeki eksenler (lobiler) hem demokratikleşme sürecini hem de siyaset üretme biçimini baltalayan kötülük eksenleri (lobileri) olmayı ısrarla sürdürmek istemektedir. 

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz

Yazarlar