MOĞOL DEVLETLERİNİ KİM ya da NE DURDURACAK?! - Adayorum Sakarya'nın Haber Sitesi
Servet KIZILAY

Servet KIZILAY

dibacedergisi@gmail.com

MOĞOL DEVLETLERİNİ KİM ya da NE DURDURACAK?!

MOĞOL DEVLETLERİNİ KİM ya da NE DURDURACAK?!

Servet KIZILAY

Yıllar önce ‘Politik Sanat’ bağlamında bazı tehlikelere dikkat çekmeye çalıştık. Bu çerçevede hem yazılı hem de sözlü (görüşme) girişimlerde bulunduk. Bunun için  özellikle bir ses getirmesi, dikkat çekmesi, etki uyandırması için sözü geçen kişilere dert anlatıldı fakat bir sonuç elde edilemedi.

Bugün Müfid Yüksel hocanın sosyal medyada bir paylaşımı ile; tehlike denilen şeyin, kuvveden çıkıp fiile (gerçeğe) dönüştüğüne korkunç bir üzüntüyle şahit olduk.

Evet! Önce Irak daha sonra Suriye, Libya şimdi de  MISIR’da “İslam Medeniyeti”nin en önemli merkezleri talan edildi/ediliyor; yok edildi/ediliyor. Zavallı Afganistan’ı söylemeye bile gerek kalmadı. Son dönemde (49 yıldır) sürekli savaşın olduğu, ölü sayılarının dahi net olarak bilinemediği; taş taş üstüne, baş baş üstüne kalmayan Afganistan’da “eserlerin” kalmayışı çok “normal(!)” bir durum oldu.

Kahire’de (Mısır’da) iş makinalarının “Eyyübi ve Memlük” eserlerini yıkması, coğrafyaya musallat olan Moğol devletlerini ve Moğol anlayışının halen dipdiri yaşadığını ortaya koydu.

Moğol Müslüman Ulus Devlet(ler) kendi iktidarları için her şeyi yakarak yıkarak ilerliyordu.

Coğrafya hem büyük (dış) Moğol hem de küçük (iç) Moğol devletlerin saldırılarıyla param parça olmuş bir vaziyette. Büyük (dış) Moğol istilası derken; Başta ABD gibi halen kaba kolonyal vampirleri anlayabiliriz. Bir anlamda birbirlerine Komşu Moğol devletler de “büyük(dış)” istilacılara sokulabilir fakat bu doğru olursa; Ulus devlet sınırlarını esas kabul etmiş oluruz. Yani başka bir laneti kutsamış oluruz ve yanlışa düşeriz. Küçük(iç) Moğol istilası ise; Moğol Müslüman Ulus Devletlerin istilasıdır; birbirlerine iktidar kurma üzerinden ortaya çıkardığı felaketlerdir. Küçük (iç) Moğol istilası içine devletler haricinde talan yapan örgütler “muhalifler” gruplar, organizasyonlar… vb girebilir fakat bu kez, küçükten daha küçük bir failin peşinden koştuğumuz için başka bir hataya düşebiliriz. 

Üstelik bunlar yetmezmiş gibi; Moğol Müslüman zihni, olup bitene yardım ve yataklık ediyor. Bu yardımcılara diğer düşünsel aparatlar eşlik ediyor; post-modern zihin, akademik bilimsel söylem vb meşrulaştırıcı (ideolojik aygıtlar) öğeler sürekli sürece katılıp çalışıyor. Böylelikle insanlar “İslâm Medeniyeti” denmeye başlandığında; ya böyle bir “Medeniyetin(şeyin)” mümkün olmadığı söyleniyor yani güzelce anlatılıp bilimsel düşüncede yeri olmadığı, ikna ediliyor ya da Hayali bir “İslâm Medeniyeti” pazarı ile rant elde eden fakat bu Medeniyeti gerçek manada yıkanları alkışlayan-destekleyen 5. Sınıf aydınlar, cemaatler, vakıflar, tarikatler, dernekler, STKlarla etraf kuşatılıyor.

Her türlü “haklı” (her devlet kendi Moğol konum ve çıkarına göre “haklıdır”)Gerekçelere lanet edip bir yana koyarsak, farklılıkları bırakıp benzerliklere bakarsak, raslantısal olanı atıp düzenli olana yoğunlaşırsak; Coğrafyanın en büyük ve önemli merkezlerinin sistematik olarak yıkılıp yok edildiğini rahatlıkla görebiliriz. İşte bu felaketler içinde; ne büyük (dış) Moğol istilasını ne küçük(iç) Moğol istilasını ne de küçücük (içerdeki) Moğol istilasını durdurabilecek herhangi bir güce-iradeye-düşünceye-anlayışa-idrake-sezgiye sahibiz.

Bu Moğol istilaları, şiddet ve savaştan daha değişik gerekçeler de bulabiliyor (12ooo-1oooo yıllık, değişik İslâm dönemlerine de ait eserlerin olduğu Hasankeyf örneği gibi) ve anlaşılan bu istilalar, bir medeniyet formu olarak coğrafyayı tamamen bitirip yok etmeden duracağa da benzemiyor…

Coğrafyanın her yerinde ortaya çıkan bu istilalara direnen, gündeme getiren, feryat ve figan eden Müfid Yüksel’in sesinin kısılmaya çalışılması, ona “görünmeyen” yasaklar konması da bu Moğol istilasının bir paçası, bir çalışma düzeni olarak okunabilir.

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz

Yazarlar