Rahmi VİDİNLİOĞLU

Rahmi VİDİNLİOĞLU

rvidinlioglu@gmail.com

SOSYAL BELEDİYECİLİKTEN GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNE

SOSYAL BELEDİYECİLİKTEN GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNE

Rahmi VİDİNLİOĞLU

AK Parti iktidara gelir gelmez beraberinde çok derinlikli bir yerel yönetim tecrübesini de getirmişti. Bu tecrübe sayesinde merkezden yönetimin zorluklarını çok iyi bilen kadrolar hiç vakit kaybetmeden belediyelerde köklü değişiklikler yapmaya başladılar.

Her şeyden önce “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı çerçevesinde sosyal politikalara çok büyük önem verildi. Aradan geçen 17 yıllık süreçte eskisiyle kıyaslamanın mümkün olmadığı bir sosyal devlet anlayışı artık yerleşmiş durumda. Eskiden genellikle belediyelerin ilgi alanına giren yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçları artık devlet kurumları vasıtasıyla ve kurumsal bir anlayış çerçevesinde karşılanmaya başlandı. Bu köklü değişiklik yerel yönetimlerin geliştirdiği sosyal politikalarda da farklılıklar oluşmasına neden oldu.

Lafı evirip çevirmeye gerek yok; devlet tarafından uygulanan sosyal politikalar o kadar başarılı bir hale geldi ki artık çevremizde yardıma muhtaç insan bulma şansımız bile neredeyse kalmadı. Hal böyle olunca belediyelerin üzerindeki sosyal yardım yükü tamamı ile ortadan kalktı. İktidar olduğu sürece kendi getirmiş olduğu yenilik ve devrimlerle halkın özellikle yardıma muhtaç kısmını neredeyse tamamen devlet himayesine alan AK Parti, yerel yönetimlerde artık daha farklı ihtiyaçların karşılanmasını amaçlıyor.

Daha popülist bir söylemle anlatmaya çalışırsak, artık makarna dağıtan, kömür yardımları yapan bir belediyecilikten uzaklaşılmış, refah seviyesi yükselmiş olan halkın daha farklı ihtiyaçlarına karşılık verme mecburiyeti ortaya çıkmıştır.

İşte tam bu noktada AK Parti'nin yerel yönetimlerde uygulamak istediği Gönül Belediyeciliğinin ne olduğu ve ne şekilde ortaya koyulacağı büyük bir önem taşımaktadır.

Diğer partiler zaten kendi söylemlerinde halka dokunacak bir proje bile vaad etmezken, AK Parti, hükümet tarafından gerçekleştirilen sosyal politikaların yeterli olmasalar dahi sürekli geliştiriliyor olduğunun bilinciyle, yerel yönetimler vasıtasıyla halkın yardıma muhtaç kesiminden çok genel halk kitlesini oluşturan ve refah seviyesi bakımından yardıma değil ve fakat yine de fazlasıyla ilgiye ihtiyaç duyan vatandaşlara temas etmeyi hedefliyor.

Belediyeciliğin altyapı problemleri ile uğraşan, kısaca, kaldırım yapan, çöp toplayan, su dağıtan bir kurum olma özelliğinin artık başarılı bir yerel yönetim için yeterli görülmüyor olması halkın daha fazla kültürel hizmet ihtiyacından kaynaklanıyor.

Açıkçası artık sıradan standartlar haline gelen belediye hizmetleri halkın gerçek ihtiyaçlarının yalnızca bir kısmını karşılamaya yetiyor. Elbette bu hizmetler düzgün verilemiyor olduğunda halk bundan çok büyük rahatsızlık duyacaktır ama son zamanlarda gerçekleşen kurumsallaşma sayesinde halk bütün belediye hizmetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz sağlanmasına çoktan alıştı.

Gelişen teknoloji ve haberleşme ağları ile başta sosyal medya olmak üzere sürekli internete bağlı bir yaşam süren, bu hızlı iletişim sayesinde de kendisini fazlasıyla sosyal zannetmeye başlayan insanlar aslında ne kadar asosyalleşmiş olduklarının farkında bile değiller.

Gün geçtikçe çevresinden, yaşadığı şehirden ve insanlardan kopan halkın durumu farkında olmadan yaşanan büyük bir çöküntünün de habercisi.

Bunların doğrultusunda ortaya çıkan Gönül Belediyeciliği halkın büyük bir kısmını ilgilendiren ve halkı daha fazla sosyalleştiren, kültürel anlamda zenginleştiren ve yaşadığı çevre kadar fikir dünyasını da güzelleştiren yeni bir kavram olarak karşımızda duruyor.

AK Parti Sakarya Büyükşehir Başkan Adayı Ekrem Yüce, geçmiş tecrübeleri ve kültürel hayata verdiği önemi sürekli dile getirmesi ile yeni dönemde Sakarya'nın kültürel hayatına büyük zenginlik getirme hedefiyle hareket edecektir.

Sakarya'ya kurmayı planladığı kültürel vadiler sayesinde halkın değişik kesimlerini birbirine yakınlaştıracak projelere sahip olan Ekrem Yüce böylece şehirde yepyeni bir sinerji oluşturmayı amaçlıyor.

Daha açık söylemek gerekirse Ekrem Yüce liderliğindeki ekip halkın zaten temel ihtiyaçlarının ne olduğunu ve bu problemlerin nasıl çözülmesi gerektiğini çok iyi biliyor ve bunun üzerine halkın sadece çevresel değil kültürel ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyor.

AK Parti'nin Gönül Belediyeciliği vasıtasıyla ortaya koyacağı yeni vizyon Sakarya'nın kültür iklimini değiştirecek ve halkın yaşam standardını,  belediyenin öncülüğünde gerçekleşen faaliyetler sayesinde yükseltecektir.

Daha modern binalarda yaşamak, daha güzel peyzajları olan bir kente sahip olmak bugüne kadarki öncelikler olarak görünmüş olabilir ama artık bunlara zaten sahip olan halkın kültürel anlamda da daha fazla doyurulması yerel yönetimlerin önümüzdeki süreçteki en önemli uğraş alanlarından biri haline gelecek.

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz

Yazarlar