Fatih ARDUÇ

Fatih ARDUÇ

arducf@hotmail.com

SELAMLAŞMAK...

SELAMLAŞMAK...

Fatih ARDUÇ

Dinimizin Müslümanlar arasında kurmaya çalıştığı muhabbet ve saygının araçlarından birisi selamlaşmaktır. Çünkü birbirini tanımayan iki Mü’min arasında tanışma, anlaşma ve kaynaşma bu şekilde sağlanmaktadır. Selam sayesinde İslam kardeşliğinde buluşuruz.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır.

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir işi size haber vereyim mi: Aranızda selamı yayınız.(1)

Selam; iki dünya sıkıntılarından kurtulmak, mutluluk ve esenliğe kavuşmak manasına gelmektedir. Müslümanlar selamlaşırken birbirlerine dünya ve ahiret mutluluğu istemektedirler. Selam veren kişi karşısındakine ben Allah yolu üzerindeyim benden sana zarar gelmez demektedir. Selamı alan kişide aynı şekilde karşılık vermektedir.

“es-Selam” Allah’ın güzel isimlerinden biridir. O her türlü noksanlıktan, eksiklikten salim olan, kullarını her türlü tehlikeden kurtuluşa çıkaran, cennetteki hak dostu kullarına selam verendir.

Selam “es-selamü aleyküm” veya “es-selamü aleyke” ifadeleriyle verilmekte “ve aleykümü’s selam” veya “ve aleyke’s selam” şeklinde alınmakla beraber; alınırken sonuna “ve rahmetüllahi ve berekatühü” ilave edilerek ziyadesiyle alınması daha makbuldür.

Bütün dinlerde ve toplumlarda selamlaşmak vardır ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin Hıristiyanlarda selam “elini ağzına koymak” şeklinde, Mecusilerde “eğilerek” Yahudilerde “parmakla işaret etmek veya baş eğip bel kırmak” şeklindedir.

Günlük hayatta kullandığımız “günaydın”, “tünaydın”, “hayırlı sabahlar”, “hayırlı akşamlar”… vb kelimeler ve terimler dini manadaki selamın yerini tutmaz. Müslümanlarda dikkat edip bu tür kelime ve kavramları selamın yerine ikame etmemelidirler.

Selam Müminler arasında bir işaret anlamı taşımaktadır ve İman’ ın bir gereğidir. Nisa Suresinde bu husus açıkça ifade edilmiştir. “Size selam verene(sen mü’min değilsin) demeyin!” (2) buyrularak söz konusu durum açıklanmıştır.

Kimin kime selam vereceği Hadis-i Şerifte şöyle açıklanmıştır.“Binitli olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana selâm verir.”(3) buna ilaveten “gençlerin yaşlılara selam vermesi gerektiği” ile ilgili rivayetler de vardır.

Selam konusunda; genellikle karşılaştığımızda selamlaşmamıza rağmen ayrılırken selamlaşmayı ihmal ediyoruz. Hâlbuki karşılaştığımızda verdiğimiz selam ayrılırken verdiğimiz selamdan daha makbul değildir. İkisi de birbirine müsavidir. Bu husus Hadiste açıkça ortaya konmuştur. “Sizden biriniz bir meclise vardığında selâm versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selâm versin. Önce verdiği selâm, sonraki selâmından daha üstün değildir.” (4)

Selam konusunda en büyük ihmalimiz belki de kendi evimize girdiğimizde, aile efradından birisiyle karşılaştığımızda aynı hassasiyetle davranmamamızdır. Aile ve çocuklarımıza cimri davranmamızdır.

Enes (r.a.)’ dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur.

Resûlullah bana: “Yavrucuğum! Kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selâm ver ki sana ve ev halkına bereket olsun.” (5)

Nur Suresinde de konuyla ilgili şöyle buyrulmaktadır. “Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından mübârek ve güzel bir hayât temennîsi olarak kendinize (ve orada bulunanlara) selâm veriniz!”(6) Değişik rivayetlerde de evde hiç kimse olmasa dahi selam verilip alınması rivayetleri vardır.

Şu kişilere de selam verilmemesi gerekmektedir. Büyük veya küçük abdest bozmakta, içki ve kumar gibi kötü ve günah olduğu kesin olan fiilleri işlemekte olanlara selâm verilmez. Gayri Müslümlerle karşılaşıldığında onların selam vermesinin beklenmesi adaba daha uygundur.  Diğer yandan abdest alma, namaz kılma ve Kur’an okuma esnasında da selâmlaşmak uygun değildir.

Es-selamü aleyküm kardeşlerim.

            1- Müslim, İman
            2- Nisa Suresi 94
            3- Buhari
            4- Ebu Davud Edeb
            5- Tirmizi İsti’zan
            Nur Suresi 61

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz

Yorumlar

Abdullah Kaya coşkun14 Mayıs 2019, Salı - 09.58

Kaleminize sağlık hocam

Behçet Yayıkçı14 Mayıs 2019, Salı - 08.23

Çok teşekkür ederiz . Allah’a emanet ol.

Fatih ARDUÇ11 Mayıs 2019, Cumartesi - 10.16

Selam vermek sünnet, almak farzdır. Arkadaşlar bu yazıda bunun olması gerektiğini söylediler. Bende yorum kısmında düzelteyim dedim. Eksiklik benim.

Murat Gündüz10 Mayıs 2019, Cuma - 16.53

Velaykümselam Verahmetullah hocam))

Adem10 Mayıs 2019, Cuma - 14.35

Bilgiler bizim için çok önemli aydınlatıcı

Yazarlar