CAMİ VE CEMAAT - Adayorum Sakarya'nın Haber Sitesi
Fatih ARDUÇ

Fatih ARDUÇ

arducf@hotmail.com

CAMİ VE CEMAAT

CAMİ VE CEMAAT

Fatih ARDUÇ

Hayat devam ettikçe İslam toplumlarına numune olacak olan saadet asrı diye adlandırdığımız Peygamberimiz devrinde, cami yaşamın merkeziydi. Bugün ise camiler hayatın dışına çıkarılmış. Sadece namaz kılınan mekânlar haline getirilmiştir. Hayatın diğer alanlarından soyutlanmıştır.

Camiler toplumsal, ekonomik ve sosyal sınıfların ve statülerin dikkate alınmadığı; zengin-fakir, köylü-şehirli, amir- memur, genç-ihtiyar, eğitimli-eğitimsiz, patron-işçi, ayrımının yapılmadığı dini mekânlardır. Arasat meyanında nasıl dünyevi ünvanları bırakıp toplanacaksak camilerde de o şekilde toplanıyoruz. Rabbim sen çağırdın biz geldik diyoruz. Teslim oluyoruz.

İslam’ da caminin anlamı, diğer dinlerdeki tapınak anlamından ve fonksiyonundan farklıdır. Eşit değildir. Cami genel ibadet yeri anlamını çok aşar. Müslümanların her türlü ibadet mekânı olmasının yanında; ilim mekânlarıdır. Müslümanların tüm meselelerinin görüşüldüğü, istişare edildiği, sonuca bağlandığı toplumsal bir merkezdir.

Caminin yüzü sadece ahirete, ölüm sonrasına dönük değildir. Bu dünyaya ve hayatın yaşandığı ve yaşanacak bölümüne yöneliktir.

İslam dini, dünya ve ahiretin kendisinde birleştiği, bütünleştiği, barıştığı dindir. İki alemin bağdaşması, dengede götürülmesi dinin ana gayesidir. Bu ruhla beden gibidir. Bazı insanlara göre biri diğerinden önde görülebilir, diğerini ortadan kaldırmaz, ona değer katar. Öbür dünya aşkı, bu fani dünyayı yaşamaya değerli kılar.  Burada iki dünyanın sınırları çizilmiştir. Dünyanın ahiret için bir imtihan ve dinlenme mekânı olduğu her Müslümanın vakıf olduğu bir konudur.

Cami, nasıl kulların var olma sebebi olan ibadetin merkezi ise, İbadet varlığın ve imtihanın mihveriyse, cami’ de İslam toplumsal yapısının her alanını kapsayan manevi mabettir. Temel kurumdur. İslam toplumsal yapısının etrafında daire daire toplanacağı odaktır.

İslam misyonunda toplumsal ilerleyişin nüve bulduğu yer cami’dir. Hayatın her şubesine geçiş buradandır. Çünkü dinin direği olan namaz burada ifa edilmektedir. Allah Resulü her türlü istişarelerini bu kurumda yapmıştır. İslam edebiyatının temelleri bu kurumda atılmıştır.

Günün her vaktine bir namaz koyan İslam dini Cumayı Müslümanlara Bayram olarak hediye etmiştir. Cuma Hutbesi haftalık olayların değerlendirildiği, kritiğinin yapıldığı, geleceğin planlandığı, geçmişten alınacak derslerin hatırlatıldığı ve Müslümanların bilgilendirildiği bir kamuoyu açıklamasıdır. Ramazan ve Kurban bayramları bayram namazı ile yine camide başlamaktadır. Böylece dinle hayatın ayrılmaz bütünlüğünü ortaya konulmuştur.

Camiler temsil ettikleri dini ve toplumsal değerlerle topluma ruh kazandırır. Tek başına camiler inşa etmek yetmez. Onları İslam itikadıyla bütünleşmiş cemaatle doldurmak gerek. Müslümanların en işlek, en çok ziyaret edilen, en işlevsel kurumları haline getirmek temel amaç olmalıdır.

Cemaat olarak camiye giriş çıkış adabına dikkat etmek, kardeşimizi, çocuğumuzu cemaate katılmaya davet etmek bizim görevimizdir.

Toplumu eğitecek iki meslek gurubundan birisi eğitimciler, diğeri cami görevlileridir.  Cami görevlileri kardeşlerimize şu soruları sormak istiyorum. Göreve başladığınız cami de; camiye gelen çocuk ve gençlerin sayısında artma mı, azalma mı? Oldu. Cami cemaatiniz arttı mı azaldı mı? Cemaatiniz İslam’ın yasakladığı fiilleri işleme noktasında daha hassas davranıyorlar mı? Allah Resulü gibi cemaate gelmeyen kardeşlerimize hayırdır şu vakitte veya şu gün göremedim hasta mısınız, bir sorununuz mu var diye soruyor muyuz? Caminiz hinterlandına taşınan birini ziyaret edip hoş geldiniz dediniz mi?

Rabbim cümlemize dini mekânları Allah’ ın emrettiği gibi kullanan kullarından eylesin. Amin…

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz

Yorumlar

Cemal1 Nisan 2019, Pazartesi - 20.08

Çok güzel bi yazı olmuş. Allah razı olsun

Öğretmen31 Mart 2019, Pazar - 10.10

Dikkat edilmesi gereken bir konuyu ele aldığınız için teşekkür ederim. İstifade ettik .

kuloğlu30 Mart 2019, Cumartesi - 12.30

Tebrik ederim güncel ve önemli bir konuya değinmişsiniz.Gönlünüze sağlık.

Salih30 Mart 2019, Cumartesi - 04.10

Eyvallah

...29 Mart 2019, Cuma - 12.31

İslamın kurumlarını ruhuna uygun kullanmak

Yazarlar