AİLE - Adayorum Sakarya'nın Haber Sitesi
Fatih ARDUÇ

Fatih ARDUÇ

arducf@hotmail.com

AİLE

AİLE

Fatih ARDUÇ

Dinimize göre aile iki kişinin meşru dairede evlilik ve nikâh akdiyle oluşturdukları ve onlardan meydana gelen neslin yaşadığı müessesenin adıdır.

Bu doğrultuda ailenin amacı nesil yetiştirmek, neslin muhafazası, evlat terbiyesi, devletin bekası, insanın onur ve şerefinin korunmasıdır. Aile toplum için lüzumlu ve olmazsa olmaz kurumların başında gelir.

Bir fizikçinin bakış açısıyla madde için atom ne ise, İslam’ın bakış açısıyla toplum için de aile odur. Hatta daha önemlidir.

İnsanlık tarihinde ilk aileyi ilk insan ve ilk Peygamber Hz Adem (a.s.) ile Hz. Havva annemiz kurmuşlardır. Nebevi süreçte olgunlaşan aile yapısı İslamiyet’le birlikte peygamberimizin şahsında kemale ermiştir.

İslâm toplumsal bir değer olarak aileye o kadar önem vermiştir ki; onu zaafa uğratacak ve yok edecek her türlü faaliyetler ve girişimler reddedilmiş ve haram kılmıştır.

Bundan dolayı “zina” ve “zinaya götürecek” yollar yasaklanmıştır. En ağır şekilde İslam hukukunda cezası belirlenmiştir.

Aile düzeni tesadüf olarak ortaya çıkmış bir kurum değildir. İlahi bir lütuf olarak insanın kalbine yerleştirilen fıtri bir duygudur.

Allah (cc) Peygamberimizin hayatında kullarına mutlu, huzurlu bir ailenin en mükemmel örneğini göstermiştir. Aileyi korumak için İslamiyet’ten önceki dinler ve dünyevi ……izimler de çeşitli düzenlemeler yapmışlardır.

Resulüllah eş seçimi hususunda ölçüyü şu hadisiyle koymuştur.

“Kadın, dört şeyi, yani malı, güzelliği, soyu-sopu ve dindeki kemâli için nikâhlanır. Siz dindar olanını tercih ediniz ki elleriniz hayır görsün!..” (1)

Hadisten anlaşılacağı üzere evlenilecek eşlerde sadece dünyevi hasletler aranmaması vurgulanırken, dini değerlerine önem verenlerin İman ve güzel ahlak gibi vasıflara sahip olanların tercih edilmesi açıkça vurgulanmaktadır.

İslam toplumunda aile belli bir yaşa kadar önem verilen ve devam ettirilen bir müessese değildir. Çocuklara doğumundan itibaren kulaklarına ezan ve kamet okunması, güzel isim verilmesi kendine yetecek kadar dini bilgi öğrenmesi, kendine ve topluma faydalı olacak bilgi ve birikim edinmesinin sağlanması, evlendirilmesi v.b. hususlarda aileyi sorumlu tutmuştur. Yaşlılarımız bundan dolayı kendi çocukları kadar hatta daha fazla torunlarını şefkatle kucaklamakta, onları bağırlarına basmaktadırlar. Son zamanlarda bazı sıkıntılar olmakla birlikte genç ailelerimiz yaşlı ebeveynlerine bakmakta onları yalnız, biçare bırakmamakta, aile ortamından uzaklaştırıp bakım evlerine göndermemektedirler.

On sekiz yaşındaki çocuğundan kira isteyen, evinden çıkaran İslam’la şereflenmeyen medeniyetler ve kültürlerde aile çökmüştür. Cinsel obje olarak görülmeye başlanmıştır. Toplum uyuşturucu ve alkol batağında yüzmektedir.

Aile’ nin yıkılmasının temel sebebi eşlerin harama düşmeleridir. Eşler mutluluğu evinde aramalıdırlar. Meşru yolları bırakıp, şeytana uyup, nefsinin heva ve hevesinin peşinde koşmamalıdırlar.

Namus kavramında iki tarafta sorumludur. Aynı suç işlendiğinde genellikle kadınlar daha fazla suçlanmaktadır. Bu İslam dininin tasvip ettiği bir durum değildir.

Kur’an-ı Kerim’ de Nur Suresinde “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını zinadan korusunlar.” (2)

1-Buhârî, Nikâh

2-Nur Suresi 30

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz

Yorumlar

Kenan25 Mart 2019, Pazartesi - 20.51

Aile toplumumuzda en önemli değerlerden bir tanesidir. Ailenin önemi ancak bu kadar güzel dile getirilebilirdi müdürüm kaleminize sağlık Allah razı olsun.

Doğrucu25 Mart 2019, Pazartesi - 09.31

Aile sağlam olursa toplum sağlam olur.

Çetin24 Mart 2019, Pazar - 18.53

Bu dünyаnın güzelliklerini de gösteren, mutluluğunuzu dа pаylаşаn tek şey аiledir. Bir insаn аncаk аilesi ile mutlu ve huzurludur. Bunun farkında olan bireylerden olabiliriz inşallah, selam ve dua ile..

Teşekkür24 Mart 2019, Pazar - 18.50

Bu dünyadaki tek servet ailendir. Paradan ve kudretten daha önemlidir. Bilgilendirmeniz için teşekkürler müdürüm.

Toplumcu23 Mart 2019, Cumartesi - 20.15

Ailesiz toplum düşünmek, tohumsuz bitki düşünmek gibi bir şeydir.

Yazarlar