KÖTÜLÜĞÜN ŞEFFAFLIĞI - Adayorum Sakarya'nın Haber Sitesi
Aydın AKTAY

Aydın AKTAY

aydinaktay@sakarya.edu.tr

KÖTÜLÜĞÜN ŞEFFAFLIĞI

KÖTÜLÜĞÜN ŞEFFAFLIĞI

Aydın AKTAY

Kimliklerin melezleşmesi üzerine… Notlar

Şöyle der Baudrillard:

"Hepimiz trans-seksüeliz. (...) Potansiyel olarak trans-seksüeliz. Bununla birlikte, biyolojik bir süreç değil bu: Hepimiz simgesel olarak trans-seksüeliz."

Bu türden bir travestilik kuralı işliyor ve bu kural kimlik arayışımıza, farklı olmayı arayışımıza kadar her şeye musallat oluyor, neredeyse bütün davranışlarımızın temeli haline geliyor. Aranan şeyler güzellik ve/veya cazibe olmaktan da çıkıyor artık; aradığımız şey sadece bir "look"/görünüm. Anında, şipşak, acil bir "look" lazım adeta bize.

İnsanlar kendi görünümlerini arıyorlar, çünkü giderek yalnızca kendilerine ait olan (her nasılsa öyle ama sahici) varoluşlarını kaybediyorlar, bunu ileri süremiyorlar.

Kendi olmak, geçici ve yarını olmayan bir şeydir. O yüzden, yaptıkları bir tür 'boy gösterme.' Varım, buradayım değil; görülüyorum, ben bir imajım, bak bana, bak! Narsistlik bile değil bu; sığ bir dışa dönüklük, herkesin kendi görünüşünü yarattığı, kendi görünüşün menajeri haline geldiği bir tür reklamcı saflığı.

Baudrillard'ın bu görüşleri elbet daha geniş ve karmaşık bir düşünce sistemine dayanıyor. Modernliğin patladığı, her alandaki özgürlüğün patladığı (bir tür "orji") dönemi geride bırakırken oluyor bunlar; her şeyde yaşanan devrimin sonrasındayız. Peki manzara? Şimdi devir, trans-estetik, trans-seksüel, trans-ekonomik ve trans-politik devri. Cinsel açıdan trans-seksüel ("er-dişiler": kadın-erkek ayırımına son), siyasi açıdan trans-politik (siyasi açıdan farksız ve farklılaşmamış görüşler, politikanın travestileri: "sağ-sol" ayırımına son), iktisadi açıdan trans-ekonomik (spekülatif, sanal ve viral bir ekonomi: reel ekonomi-finansal ekonomi ayırımına son).

Kaynak: Baudrillard (1998), yılında çıkmış "Kötülüğün Şeffaflığı: Aşırı Fenomenler Üzerine Bir Deneme", Ayrıntı, İstanbul
Murat okçu  Düşünce ve Hikmetin Peşinde-1

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz

Yazarlar