Akyazı Belediyesi 5 tarlayı ve bir arsayı satışa çıkardı - Adayorum Sakarya'nın Haber Sitesi
Akyazı Belediyesi 5 tarlayı ve bir arsayı satışa çıkardı EKONOMİ

Akyazı Belediyesi 5 tarlayı ve bir arsayı satışa çıkardı

Akyazı Belediyesi 5 tarlayı ve bir arsayı satışa çıkardı

Akyazı Belediyesi mülkiyeti kendisinin olan Akyazı’nın çeşitli yerlerinde bulunan 5 adet Tarla ve arsa içerisinde 121 metrekare evi ihale usulüyle satışa çıkardı.

Akyazı Belediyesi tapu kayıdı ve bilgileri bulunan 6 taşınmazın ihale ile satılması kararı aldı. Akyazı Belediyesi 5 adet Tarla ve arsa içerisinde bulunan 121 metrekara evi ihale usulu ile satışa çıkardı.

Belediye Karaorman, Köyiçi, Ayvatarla, Köycivarı mevkilerinde bulunan taşınmazların satışına karar verdi.

6 Taşınmazın ihale şartları şu şekilde;

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi sınırları içerisinde, aşağıdaki tabloda tapu kayıtları ve bilgileri bulunan 6 adet taşınmazın ihale suretiyle satılması işidir.

MADDE –2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden aşağıdaki tabloda belirtilen 1,2,5 sıra nolu taşınmazlar için 130,00-TL,   3,4,6 sıra nolu taşınmazlar için 200,00-TL, bedel karşılığında temin edilebilir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Akyazı Belediyesi ana hizmet binasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü odasında Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

KDV Kanunun 17. Maddesinin 4-p bendine göre satışlarımız KDV’ den muaftır.

MADDE –5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 13.07.2020 saat 14.30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişiler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi ,Noter tasdikli imza beyannamesi ,Nüfus kayıt örneği,İkametgâh belgesi,Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname,İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”

Tüzel Kişiler:

Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri,Vekâleten katılınıyorsa ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekâletname veya yetkili organlarca alınmış karar,Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz ,Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz

Yorumlar

Hilmi kurtoglu3 Temmuz 2020, Cuma - 14.42

Evi almak arsalarada girecem

Talat Aşan1 Temmuz 2020, Çarşamba - 16.55

Şəffaf şəkildə satış ilanın tapılması iyi! Daha öncəki bu tür satışlar şəffaf olmadı örnek Bıçkıdere Mahallesiinde satışı yapılan iki taşınmaz