Adapazarı Meclisi Salı Toplanıyor - Adayorum Sakarya'nın Haber Sitesi
Adapazarı Meclisi Salı Toplanıyor SİYASET

Adapazarı Meclisi Salı Toplanıyor

Adapazarı Meclisi Salı Toplanıyor

Adapazarı Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında, Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 1 Ekim Salı günü saat 14.00’da belediye meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Meclis Gündemi

1.Plan ve Proje Müdürlüğü'nün, Adapazarı ilçesi, Tekeler Mahallesi 15 ada 5, 6, 8, 167, 188, 189, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 211, 212, 213, 239, 251, 353, 354 ve 355 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu yaklaşık 74.325 m⊃2;'lik alan kapsamında kalan parsellerde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına ilişkin, ilgili kurumdan "Kamu Yararı Kararı" alınması teklifi ile ilgili 25/09/2019 tarih ve 115.01.99-E.24313 sayılı yazı.

2.Plan ve Proje Müdürlüğü'nün, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde yaklaşık 65000 m⊃2;'lik alan kapsamında kalan parsellerde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasına ilişkin, ilgili kurumdan "Kamu Yararı Kararı" alınması teklifi ile ilgili 25/09/2019 tarih ve 115.01.99-E.24312 sayılı yazı.

3.Adapazarı Belediye Meclisi’nin 02/09/2019 tarih ve 9/111 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis İmar Tetkik Komisyonu’na havale edilen; Adapazarı İlçesi; Tepekum Mahallesi, 4456 ada, 9, 10 ve 14 nolu parseller ile 4456 ada, 11 nolu parselin güneyindeki imar hattına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifinin KABULÜ ile ilgili 23/09/2019 tarih ve 2019/29 sayılı Komisyon Raporu.

4.Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, Yağcılar Mahallesi; 1390 No'lu Sokak'ta ikamet eden Kaniye KUŞ'un dilekçesi ile, aynı sokakta müdürlüğümüz tarafından yeni yapılacak parka Kıbrıs Türk Barış Harekatında şehit olan Mustafa KUŞ'un isminin verilmesi talebi ile ilgili 12/09/2019 tarih ve 105.03-E.22892 sayılı yazı.

5.Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün, Hizmet alanlarımız kapsamında bulunan Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden Muharrem HAYTA isimli vatandaşımız tarafından; ekte sunulan dilekçe ile adı geçen mahallede bulunan Ovalı Sokak isminin Şehit Piyade Uzman Çavuş Celal HAYTA olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili 17/09/2019 tarih ve 622.03-E.23428 sayılı yazı.

6.Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün, Hizmet alanlarımız kapsamında bulunan 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde ikamet eden Nafiz BAĞCI isimli vatandaşımız tarafından; ekte sunulan dilekçe ile adı geçen mahallede bulunan 222 Nolu Cadde isminin J. Kom. Çvş. Recep BAĞCI olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili 17/09/2019 tarih ve 622.03-E.23429 sayılı yazı.

7.Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün, Mülkiyeti Belediyemize ait Maltepe Mahallesi, 656 ada, 43 parsel sayılı 14.131,55 m⊃2; yüzölçümlü parselde bulunan Maltepe Spor Kompleksi işletme hakkının; 10 yıllığına Adapazarı Belediye Spor Kulübüne 11/03/2015 tarih 202 sayılı Encümen Kararı gereği yapılan tahsisin kaldırılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi ile ilgili 19/09/2019 tarih ve 756.01-E.23696 sayılı yazı.

8.Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün, Adapazarı Belediyesi 2020 Mali yılı tasarısı ve izleyen iki yıl olan 2020-2021 Mali Yılları Bütçe tekliflerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. ve 62.maddeleri uyarınca görüşülmesi ile ilgili 23/09/2019 tarih ve 841.01.01-E.23929 sayılı yazı.

9.Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.nci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 59.ncu maddelerine istinaden 2020 Mali Yılı Gelir tarifesinin şehrimizin sosyal ve ekonomik farklılıkları göz önünde bulundurularak Belediye Meclisi tarafından yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 10/09/2019 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

10.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki Kamu Görevlilerinin Yerel Yönetim Hizmet Kollarına yönelik mali ve Sosyal Haklara İlişkin, Yetkili Memur Sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili 23/09/2019 tarih ve 903.99-E.24065 sayılı yazı.

Yorum Ekle

Adınız / Rumuz

Yorumunuz